Pohonné hmoty:

Motorová nafta (třída B, D, F) s biosložkou
Motorová nafta (třída B, D, F) bez biosložky
Směsná motorová nafta ( biosložka FAME  min. 30% )
Motorová nafta arktická ( třída 2 )
Super  95 (bezolovnatý automobilový benzín)
Natural 98 ( bezolovnatý automobilový benzín)
E 85 Ethanol
Aditivovaná motorová nafta Diesel Qmax
Aditivovaný automobilový benzin Super 95 Qmax
 
 
Doprava a přepravní technika:      

  • Dodávky všech těchto produktů jsou uskutečňovány vlastními cisternovými speciály, které jsou vybaveny objemovými průtokovými měřidly s počítačovou evidencí, přepočtem   stočeného objemu na referenční teplotu 15°C a automatickým  tiskem  dodacího lístku.
  • Cisternové vozy o kapacitě 10 až 36m3 s možností plnění do zásobníků odběratele pomocí stáčecí pistole. Plnění produktu možné až na vzdálenost 40 m od stanoviště vozidla.